II. BZU

II. brigáda zvláštního určení (dále jen II.BZU) vznikla v roce 1997 jako pokračovatelka letních táborů pod záštitou Pionýra. Pod vedením dnešního velitele (hlavního vedoucího) pplk. Jiřího Streita se konají letní dětské tábory již od roku 1987. Ve velení jsou jak dlouholetí vedoucí a odborníci, tak nováčci, avšak v naprosté většině rekrutovaní z našich řad. II. BZU se především na svých letních táborech (LVT) zabývá činností, související se zvládáním aktivit typu přežití v přírodě, získávání a osvojování si znalostí z oblastí topografie, zdravovědy a 1. pomoci, "ženijního výcviku" a v neposlední řadě rovněž všeobecné taktiky (praktický pohyb v terénu). Pro navození reálného vojenského prostředí používáme při výcviku i akcích airsoftové zbraně.

 
project-image
 

You like it?

about-me-team-hero